Fire elmopedar er beslaglagde på Jæren. – Me kappar dei i to og kastar dei

To er allereie destruerte.