En felles legevakt bør ligge i Bryne sentrum

Av

Man diskuterer legevaktordning for de tre jærkommunene - Hå, Time og Klepp. I den diskusjonen har flere alternativer dukket opp.