Mellom klokka ett og tre mandag ettermiddag, delte Utrykningspolitiet ut hele 15 forenklede forelegg under en fartskontroll ved Salteskogen.

Høyeste hastighet ble målt til 79 km/t i 60-sonen. Grensen for å miste lappen går ved 86 km/t i denne fartssonen.