En ny hytteby ved Borestranda skal stå ferdig til neste sommer

Med Jærhavet som nærmeste nabo skal det bygges åtte nye fritidsboliger.