Det er fredag kveld. Få timar tidlegare har uteplassane opna igjen for fyrste gong på ein månad. Det er framleis tidleg kveld og ikkje akkurat stinn brakke, men dei som har teke turen er klare på at dei nå vil støtta eit næringsliv og kulturtilbod som gong på gong har måtta ta støyten.

– Me snakka akkurat om at me har blitt glade i det Bryne har blitt til, så då må me hjelpa med å ta vare på det, slår Joinge Aase, Ingve Nilsen, Olav Erga og Marlen Erga-Frøyland fast.

– Som eit fly som går inn for naudlanding

Stortingspolitiker Geir Pollestad har byta ut stortingskontoret med Mellombels og er glad for å sjå lys i vindauga hjå utestadene igjen.

– Eg får litt same kjensla som eit fly som går inn for naudlanding. Det er trygt, men ein er likevel spent på korleis det går, seier han og tenkjer på regjeringa nå har lagt seg på ein ny strategi - at ein opnar opp igjen i samfunnet, samtidig som det er aukande smitte.

- Nå skal me ikkje lenger sjekka dei daglege smittetala, men kor mange innlagde det er på intensivavdelingane, seier Pollestad.

Han har ei klar oppfordring til jærbuen:

–Nå må folk bruka det tilbodet som finst, seier stortingsrepresentanten og utdjupar:

–Eg håpar at folk går ut og støttar opp om næringslivet gjennom heile veka og ikkje bare tre timar ein laurdagskveld.

– Utfordringa blir sjukefråværet

På andre sida av bordet sit dagleg leiar ved Rits kafé og vinstove, Bjørn Hagerup Røken, som også har ei lita stilling ved Mellombels.

- Eg trur og håpar at folk kjem, og så trur eg utfordringa framover ikkje vil bli smittesituasjonen, men sjukefråværet, seier Hagerup Røken, som sjølv vart smitta av korona tidleg i haust.

– Det gjekk greitt, men eg har slite litt med å koma tilbake til normal form, seier han.

– Nå må me hindra at næringslivet får «long-covid». Me kan ikkje venta til hausten med å bruka det lokale tilbodet, skyt Pollestad inn.

– Me toler ikkje så mykje meir nå

Pollestad håpar månaden me har lagt bak oss er den siste med så strenge tiltak.

– Det har me dessverre høyrt før, seier Hagerup Røken.

Han vel likevel å vera optimist.

– Me håpar at me framover kan ta igjen det me har tapt. Men eg er nok likevel meir bekymra enn nokon gong før. Me toler ikkje så mykje meir nå, seier han på vegne av heile restaurant- og utelivsbransjen.

Sjå biletserie frå fredagskvelden på Bryne øvst i saka.