Det er Fellesforbundet som melder om enigheten.

– Gjennom dette oppgjøret skaper vi en byggebransje med mer seriøsitet, hvor det blir mer attraktivt å jobbe, og som satser på kompetanse, sier forhandlingsleder Per Skau

– Økt lønn og bedre vilkår vil gjøre det mulig å tiltrekke seg den arbeidskraften byggebransjen trenger, legger han til.

Lønnsøkningen tas ut med 4 kroner i generelt tillegg, økning i minstesats for fagarbeidere med 10 kroner timen, økt overtidsgodtgjørelse og påslag på alle akkordtariffer, ifølge Fellesforbundet.

Var stor avstand mellom partene

Den tvungne meklingen startet søndag, og fristen gikk ut ved midnatt.

Mekler Carl Petter Martinsen opplyste til NRK tirsdag morgen at det er stor avstand mellom partene, men god stemning ved bordet. Mekleren fortalte videre at de neppe blir ferdige med det første, og at de kommer til å bruke formiddagstimene på å prøve å komme fram til en løsning.

– En god del gjenstår, men det har likevel vært framgang på spesifikke punkter av betydning for partene, sa Martinsen til NTB natt til tirsdag.

Dersom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforbund (BNL) ikke blir enige, blir 16.200 bygningsarbeidere tatt ut i streik. Den vil ramme om lag 960 bedrifter.

Den tvungne meklingen startet søndag etter at det ble brudd i byggfagmeklingen torsdag. Oppgjøret har pågått siden 17. mars, men partene ba om hjelp fra Riksmekleren allerede etter to dager.

Fellesforbundet trekker fram tiltak mot sosial dumping og lavlønnskonkurranse, samt tiltak for en mer likestilt byggenæring blant hovedkravene.