Er dette Jærens sprekeste odelsgutt?

Jens Haugland (22) lar seg ikke be to ganger når arbeidet på familiegården setter fysikken på prøve.