Tirsdag 23. august skulle de folkevalgte i det kommunale “Hovedutvalget for samfunn og kultur” avgjøre om de skulle oppheve vedtaket om stenging av Kåsenvegen i boligområdet som ligger litt nord for Bryne sentrum.

Etter en høring som ble sendt ut til alle beboere i nærområdet kom det inn totalt 81 merknader. Kun 4 av disse ønsket at veien skulle holdes åpen slik den er i dag og at rekkefølgekravet om stenging skulle oppheves. 4 var såkalt nøytrale, mens hele 73 berørte, naboer og brukere av veien ønsker at den skal stenges. En håndfull av disse foretrekker at den stenges for gjennomkjøring med skilting.

Senterpartiet har sammen med et enstemmig kommunestyre i Klepp ved to anledninger tidligere (2010 og 2014) vedtatt at Kåsenvegen skal stenges fysisk i forbindelse med utbyggingen på Tjøtta Gard. Tirsdag 23. august argumenterte politikerne fra Senterpartiet med at de ville oppheve tidligere vedtak fordi de ikke ville dele bygda. Hvor var disse argumentene når Senterpartiet tidligere stemte for at veien skulle stenges fysisk?

Senterpartiet argumenterte i utvalget mot flertallet av høringsinnspillene. Utvalgsmedlemmene fra Senterpartiet vet visstnok selv hva som er best for bygda vår og velger å overhøre innspillene fra bygda. Dette er overraskende toner fra Senterpartiet og burde være urovekkende for alle som trodde at Senterpartiet mente alvor med å være “nær folk” og med at gode samfunn bygges nedenfra. I stedet for å lytte til bygda velger Senterpartiet å overstyre ønskene fra oss som bor her når de argumenterer og stemmer mot innspillene fra bygda vår.

Både MDG og Arbeiderpartiet har etter den siste høringen vist vilje til å lytte til innspillene og begge partiene stemte i utvalget for at veien skulle stenges for gjennomkjøringstrafikk. I utvalget var Frp delt i denne saken, men vi håper at flere fra Frp vil stemme for at boligområdet på Tjøtta/Kåsen blir uten gjennomkjøringstrafikk, noe de tidligere selv har vedtatt. Kristelig Folkeparti har i denne saken hele tiden stemt for at vedtaket om stenging skal gjennomføres, noe som vil gi forutsigbarhet og større tillit til politiske beslutninger som i stor grad angår oss som innbyggere i kommunen.

Om et år er det igjen lokalvalg og flere av de folkevalgte i Klepp burde lytte til innspillene som kommer i denne høringen. Vårt ønske om et boligområde uten gjennomkjøringstrafikk er helt i tråd med både tidligere vedtak og med hvordan man planlegger boligområder i dag.

Boligområder planlegges slik at det skal være lett å velge sykkel framfor bil, men her argumenterer dessverre både Høyre og Senterpartiet for at de vil ta mest hensyn til bilister framfor barns trygghet på skoleveien. Høyre og Senterpartiet har fortsatt mulighet til å prioritere myke trafikanter og gode boligområder når saken skal opp i Klepp kommunestyre mandag 12. september.

Dersom Høyre fortsatt stemmer for å holde veien åpen så bør de i kommunestyret komme med klare argumenter for hvorfor de lytter til utbygger fremfor å gi boligkjøperne det boligområdet de trodde de flyttet til. Å referere til en helhetsvurdering slik Kjetil Friestad fra Høyre gjorde tidligere til Jærbladet holder ikke lenger.

Hva har Klepp Høyre lagt vekt på når de velger å lytte til utbyggers ønske om fortsatt gjennomkjøringstrafikk i boligområdet på Kåsen/Tjøtta? Og hva med den økonomiske siden hvor det allerede er avtalt at utbygger plikter seg til å utføre stengingen og dermed ta kostnaden?

Senterpartiet bør også tale med en klar stemme slik at velgerne vet hva partiet står for. Prioriterer de kort kjørevei for de som vil kjøre barna til skolen eller prioriterer de trygg skolevei og trygge nabolag hvor barna kan sykle trygt til hverandre? Lytter Senterpartiet til bygdene eller vet de best selv?

Om et år er det igjen tid for kommunevalg. Partiene bør vise at de er interessert i stemmene våre også når det ikke er valgår. Er folks stemme kun viktig for dere når den ligger i en valgurne eller ønsker de folkevalgte i Klepp å lytte til stemmene fra bygda som taler helt tydelig i høringen i denne saken?