Vi skal ikke langt tilbake i tid, da det samme kommunestyret vedtok en regelendring i støtteordningen til organisasjoner kommunen gir penger til.

Her vil organisasjoner, som blant annet forskjellsbehandler på bakgrunn av kjønn eller seksuell legning, miste mulighet for støtte.

Dette har vist seg å være en kontroversiell beslutning, men uten tvil en beslutning begge undertegnede støtter. Det har til og med nådd fram til kulturministeren, der hun har vist støtte til vedtaket.

Hvordan kan det da ha seg at vi i neste omgang, når hjerte av sentrum skal utvikles, og vi skal lage en samlingsplass for alle i kommunen, klarer å bruke over 100 millioner på et bygg der det finnes holdninger i organisasjonen som går imot likestilling både på kjønn og seksuell legning.

Er vår visjon «Med blikk for alle» plutselig ikke så viktig lenger?

Jærbladet har satt søkelys på presters holdninger til vigsel av homofile. Resultatet er nedslående og viser at flere av dagens prester sier nei.

Hvordan kan Klepp kommune slippe til slike holdninger i et bygg som i utgangspunktet skal være en møteplass for alle Klepps innbyggere? Det som kommer til å bli praktisert i dette bygget harmonerer i alle fall ikke med hva flere i kommunestyret har tatt til ordet for og det som skal være visjonen til Klepp «Med blikk for alle».

Det at enkelte konservative kristne hevder at samboerskap og skeive er normoppløsende er skammelig. Samfunnet beveger seg i en mer liberal retning, steg for steg, men disse stegene er etter vår mening alt for små.

Tilbakeslagene kommer også med jevne mellomrom, noe det ikke burde gjort i 2022. Vi kan ikke gi kulturinstitusjoner av denne typen en sterk stemme i Klepp.

Det tales ofte om nestekjærlighet, men det er ofte også disse som viser en dobbeltmoral når det virkelig kommer til saken. En institusjon som gjennomfører religiøst begrunnet diskriminering, som arbeider for å fremme denne ideologien, der kvinner og skeive er mindreverdige, der det kun er én korrekt måte å leve på.

Hvilket signal vil dette sende til skeive, som i flere år har blitt diskriminert og forfulgt av nettopp de som nå skal inn i rådhuset? Og ikke minst hvilke holdninger viser Klepp kommune at våre barn og unge skal ha mot våre medmennesker?

Hvordan kan de folkevalgte velge å plassere dette bygget under samme tak som rådhuset, når det for så altfor mange blir forbundet med undertrykkelse, mindreverdighet og vranglære?