– Me er overvelda og takknemlege over responsen, fortel Guro Bjånes, kasserar i Vern Kvernaland, i ei pressemelding.

– Det tikkar inn små og store beløp frå fjern og nær. I løpet av den første dagen med innsamling fekk me 40.000 kroner på Vipps frå folk som vil hjelpa til med å verna jorda, naturen og bygda vår. Me har også fått støtte frå Landbruksrådet i Rogaland, Forum for natur og friluftsliv Rogaland, Naturvernforbundet i Rogaland og TKS, opplyser Bjånes.

I tillegg mobiliserer bondelaga i landet. Både Time Bondelag, Vestavåg Bondelag, Kristiansand Bondelag, Gjesdal Bondelag, Brandval- og Vinger Bondelag, Balsfjord Bondelag, Vefsn Bondelag og Engerdal Bondelag har støtta Vern Kvernaland i innsamlinga.

Målet til gruppa er å samla inn 300.000 kroner, som skal finansiera ein ny rapport om fordelar og ulemper med ei stor datasenterutbygging i tilknyting til den påbegynte stortrafoen ved Fagrafjell.

Aksjonsgruppa er skuffa over rapporten som Time kommune allereie har fått frå Norconsult – særleg på punktet om arbeidsplassar.

– Rapporten gjengjev ukritisk tala frå Green Mountain/Lyse og andre datasenterselskap, og manglar tal og vurderingar frå nøytrale aktørar. Vern Kvernaland meiner derfor det trengst ein ny rapport frå uavhengige forskarar, heiter det i pressemeldinga.

Vern Kvernaland har inngått ein intensjonsavtale med Institutt for rural- og regionalforskning, Ruralis. Rapporten skal finna tal på arbeidsplassar og økonomiske ringverknader både ved ei eventuell datasenterutbygging og ved dagens bruk av areala.