Etter mykje fram og tilbake, kan vegen no bli stengt

Rådmannen rår politikarane i Klepp til å stengja Kåsenvegen for gjennomkjøring, som ei prøveordning i to år.