Politiet ber personer som oppholdt seg i nærheten av Vigrestad stasjon, i tilknytning til ankomst av sørgående lokaltog natt til mandag 9. desember, om å ta kontakt med politiet. Dette i forbindelse med etterforskningen av saken der Sigbjørn Sveli (44) ble funnet død på Regestranden.

– Det aktuelle toget ankom Vigrestad stasjon klokken 00.41. Etter rutetabellen hadde toget oppsatt ankomst klokken 00.43, og siste stasjon før ankomst Vigrestad var Varhaug stasjon, sier påtaleansvarlig Lars Ole Berge i en pressemelding.

Etterforskningen viser at forhold av betydning for hendelsesforløpet i saken har skjedd på eller i nærheten av parkeringsplassen ved Vigrestad stasjon.

– Ikke holdepunkter for at drapet skjedde på Vigrestad

– Politiet ber av den grunn om at personer som gikk på eller av toget, eller oppholdt seg i nærheten av Vigrestad stasjon i tidsrommet fra klokken 00.30 til 01.15 melder seg til politiet, sier Berge.

Politiet understreker at politiet nå går ut i mediene for å innhente vitneopplysninger, og presiserer at det ikke er holdepunkter for at drapet har skjedd på overnevnte lokasjon.

Politiet kan tipses på telefonnummer 02800 eller tips-rogaland@politiet.no.

Det var man­dag i siste uke at po­li­ti­et fikk inn en mel­ding om et funn av en død per­son på Regestranden i Sola kom­mu­ne. Se­ne­re den sam­me da­gen gikk po­li­ti­et ut og om­tal­te fun­net og om­sten­dig­he­te­ne som mis­ten­ke­li­ge, og opp­lys­te om at det var opp­ret­tet en et­ter­forsk­ning.

På tirs­da­gen un­der­stre­ket po­li­ti­et på en pres­se­kon­fe­ran­se at de­res mis­tan­ke om at noe kri­mi­nelt had­de hendt var styr­ket, og at de had­de inn­le­det en draps­et­ter­forsk­ning.

De gikk også ut og et­ter­lys­te av­dø­des bil, og opp­ga den av­dø­de 44-år­in­gens siste po­si­sjon til å være på kjø­pe­sen­te­ret M44 på Bry­ne.

Ons­dag fikk sa­ken en ny ut­vik­ling og et­ter en kort pres­se­bri­fing på Stavanger po­li­ti­hus, tik­ket mel­din­ge­ne inn om at po­li­ti­et var i gang med he­ving av en bil uten­for Øl­berg havn. Det­te vi­ste seg å være av­dø­des bil.

Tre per­so­ner er sik­tet

Tors­dag for­mid­dag ble det klart at tre per­so­ner i 20-åre­ne er sik­tet i sa­ken, og to av dem er­kjen­ner til­knyt­ning til dra­pet.

En 23-åring fra Klepp erkjenner de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Han er va­re­tekts­fengs­let i fire uker. To av ukene er under full isolasjon og medieforbud.

Se­ne­re på da­gen ble det også klart at yt­ter­li­ge­re en per­son, en 22-åring fra Forsand, er va­re­tekts­fengs­let i fire uker.

Det ble fengslingsmøte for den tredje siktede, en 20-årig fra Eigersund, fredag. Siktelsen for ham er endret, men posten som gjelder medvirkning til drap opprettholdes. 20-åringen blir varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. Mannen nekter straffskyld.