Eva vil satsa på omsorg med ein grøn tråd

På Rimestad i Hå går omsorg og hest hand i hand. Eva Opdal vil satsa for fullt på grøn omsorg og ridesenter.