Desse fem har ferske fagbrev

Er du ung og føler at du no skal velja eit yrke for heile livet? Her ser du ein bakar, ein helsearbeidar, to mekanikarar og ein murar som no – i vaksen alder – har teke same fagbrev i eit nytt fag.