– Dette er heilt ferskt. Me fann skjeggkre i to av bygga, fortel Ingunn Folgerø, rektor ved Bryne vidaregåande skule.

Så langt har skuleleiinga informert alle dei tilsette, som igjen har opplyst elevane om situasjonen. I tillegg er det sett ut limfeller rundt omkring på skuleområdet.

Rektoren understrekar at det er for tidleg å seia noko om omfanget av dei ufarlege, men likevel upopulære, småkrypa.

– Når limfellene har stått i tre veker, får me inn igjen eit skadedyrfirma som skal vurdera kva som eventuelt skal gjerast vidare, seier Folgerø til Jærbladet.

Fleire funn i Hå

Dei siste vekene har det blitt meldt om fleire funn av skjeggkre i nabokommunen Hå, mellom anna på Bø skule på Nærbø. Barneskulen skal behandlast i vinterferien, noko som inneber at skulen vil vera heilt stengd frå tysdag 26. februar til fredag 1. mars. Skulefritidsordninga ved Bø skule skal i denne perioden flyttast over til Motland skule.

– Skjeggkrea er ikkje farlege, men me vil ikkje ha dei her, har rektor Ingrid Marie Særheim ved Bø skule tidlegare sagt til Jærbladet.

Større enn sølvkre

Skjeggkre kan bli opptil 15-19 millimeter lange. Insekta har lange antenner og tre lange haletrådar som er omtrent like lange som kroppen. Farge og kroppsform kan likna på sølvkre, men skjeggkre blir tydeleg større og har karakteristisk behåring, spesielt framme på hovudet.

Samanlikna med skjeggkrea er ikkje sølvkrea spesielt hårete, men hovudet og den fremste delen av kroppen har likevel noko hår. Både skjeggkrea og sølvkrea er aktive om natta. Difor blir dei ofte oppdaga når ein slår på lyset om natta.

Skjeggkre og sølvkre er ufarlege insekt, men dei kan vera vanskelege å bli kvitt. Medan sølvkre som regel held seg til våtrom, kan skjeggkre trivst i heile huset.