Fare for sykepleier- og lærerstreik: Nei til avtale fra flertallet av de få som stemte

Av

Både sykepleierne og lærerne i kommunesektoren sier nei til resultatet i årets lønnsoppgjør. Dermed blir det videre mekling og streikefaren øker.