Heile 14 var for harde på gassen

Av

UP fekk storfangst under dagens kontroll på fylkesveg 44 ved Saltebakken.