Cecilie (39) forstår at legar vegrar seg mot å bli fastlegar

Cecilie Lerstøl Cais var einaste søkjar til fastlegejobb i Klepp.