Torsdag fikk fem ansatte i Kviamarka heder for 25 års tjeneste innen fjørfeproduksjonen i Rogaland.

– De har vært med i bransjen siden 1998 og bidratt til en utrolig utvikling, med bedring i produksjonsmetoder og i arbeidsforholdene, heter det i en melding fra Hå Kylling AS.

Alle de fem fikk høytidelig overrakt utmerkelser og blomster av daglig leder Terje Haavardsholm, i godt samvær med kollegaene i Hå Kylling AS.

Utgangspunktet for Hå Kylling AS var at de to konkurrerende selskapene Jæder Ådne Espeland AS og Nortura SA ved inngangen av 2017 valgte å gå sammen om flere prosesser i produksjonen – bygd på en videreutvikling av Norturas allerede etablerte skjære- og pakkeavdeling i Kviamarka ved Nærbø.

De to selskapene eier hver sin halvdel av produksjonsbedriften, som skjærer og pakker kylling for begge de to konkurrentene i markedet.

I tillegg til å hedre jubilantene med lang fartstid i næringen, overrakte Hå Kylling-lederen blomster til Bente Bø fra Nærbø, som nettopp har gjennomført og bestått fagprøven i industriell produksjonsteknikk.