Brann i båt ved Feistein

Av

Røykutvikling fra cabincruiser.