Årsaka er problem med teknisk utstyr, som har vore jobba med sidan tidleg måndag morgon.

Pressevakta i Vegtrafikksentralen vest oppfordra alle trafikantar til å køyra etter forholda.

I ei oppdatering ved lunsjtider seier trafikkoperatør Kjetil Larsen at Buevegen er blitt brøyta.

Utstyret er ikkje reparert ennå. Jobben er gjort ved hjelp av ein innlånt bil som vanlegvis nyttast på E39.