Fest med 80-90 ungdommer gikk over styr

Mange av ungdommene var mindreårige og beruset.