Folkehelseinstituttet (FHI) beskriver den nasjonale koronutviklingen i en situasjonsrapport for uke 25 og 26:

  • Antallet innleggelser har økt i flere uker mens antallet overføringer til intensivavdeling har vært stabilt.
  • I uke 26 er det så langt rapportert om 335 nye koronapasienter, etter 304 i uke 25, og 214 i uke 24.
  • Medianalderen for de sykehusinnlagte har de siste ukene vært økende, og har de siste fire ukene vært 76 år.
  • Det er foreløpig registrert 63 dødsfall i uke 26, etter 61 i uke 25.

20 innlagte ved SUS

Sykehusene i Norge avviklet den daglige rapporteringen av innlagte pasienter med covid-19, og hvor mange av disse som mottar respiratorbehandling, i slutten av mars.

Mandag 27. juni opplyste Stavanger universitetssykehus (SUS) at rundt 35 pasienter var lagt inn med covid-19.

Fredag 1. juli var antallet falt til 20 pasienter. Antallet er uendret onsdag 6. juli.

– Vi har ikke samme nøyaktige overvåkning som tidligere, men per nå er det rundt 20 pasienter innlagt med covid-19. Det er noe færre innleggelser registrert i forrige uke sammenliknet med for to uker siden.

– Det er fortsatt en god del smitte i samfunnet, og ukene framover kan fortsatt gi en del innleggelser ved sykehuset, skriver smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe ved SUS i en e-post til Jærbladet.

Kan være nær toppen

Sommerbølgen av koronaepidemien drives av omikronvarianten BA.5. Den utgjør om lag 80 prosent av smittetilfellene, men det er noen regionale forskjeller.

– Denne varianten spres lettere, samtidig som befolkningen har redusert immunitet fordi det for mange er en stund siden vaksinasjon eller gjennomgått infeksjon, skriver FHI i situasjonsrapporten.

Det er usikkert om de ukentlige innleggelsestallene blir like store som under vinterbølgen. Overvåkingen indikerer ifølge FHI at sommerbølgen kan være nær toppen.

Uforutsigbar situasjon

Samtidig karakteriseres situasjonen som «fortsatt uforutsigbar», og nye varianter kan endre situasjonsbildet.

Foreløpige analyser tyder ifølge FHI på at innlagte med BA.5-infeksjon har omtrent samme liggetid og samme risiko for å trenge intensivbehandling som BA.2-smittede hadde.

Men andre varianter, som i større grad unngår eksisterende immunitet, er i sirkulasjon i verden. Det er uvisst hvor lenge BA.5 vil dominere i Norge.