Flaskehals kan bli erstatta av ny bru over Frøylandbekken

Ny bru og rundkøyring kjem nærare Frøylandsvatnet enn dagens bru og kryss.