Flere 17. mai arrangement avlyses, men traktortoget består: - Det er for å hedre det norske landbruket

I år skal traktortoget gå fra Varhaug til Klepp, og det blir med enkelte tilpasninger.