Flere elever og lærere må holde seg hjemme fra skolen

Skolene tar grep for unngå smitte. Det betyr at flere ikke får møtt opp til undervisning.