Gå til sidens hovedinnhold

Følg det viktige kommunestyremøtet: Sakene om Kalberg og legevakt blir avgjort tysdag kveld

Endeleg punktum skal setjast: kommuneplanen for skal spikrast, og Time skal velja legevaktordning.

Sakslista for møtet

031/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL

032/21 KOMMUNEPLAN FOR TIME KOMMUNE 2018-2030 - AREALDELEN. ENDELEG PLAN

033/21 FRAMTIDIG LEGEVAKTSAMARBEID FOR TIME KOMMUNE

034/21 TERTIALRAPPORT 30.4.2021

035/21 PLAN 0529.00: DETALJREGULERING FOR KRYSSET FV 505 GARBORGVEGEN X FV 506 KVERNELANDSVEGEN

036/21 PLAN 0530.00: DETALJREGULERING FOR KRYSSET FV 506 KVERNELANDSVEGEN X FV 506 ÅLGÅRDSVEGEN

037/21 PLAN 0531.00: DETALJREGULERING FOR KRYSSET FV 506 ÅLGÅRDSVEGEN X FV 4436 LYEVEGEN

038/21 PROSJEKT 2317: TROLLONGANE BARNEHAGE - BYGGEREGNSKAP

039/21 ANLEGGSREKNESKAP FOR PROSJEKT 5645: UTSKIFTING AV GATELYS MED KVIKKSØLVARMATUR

040/21 AVTALE OM VERTSKOMMUNESAMARBEID - NURSE FAMILY PARTNERSHIP (NFP)

041/21 EIGEDOMSSKATT - INNFØRT FRÅ 2021

042/21 RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN OG TILSKOT

043/21 SAMARBEIDSAVTALE MED NABOKOMMUNER OM FORVALTNING AV HJORTEVILT

044/21 MIDLERTIDIG FORSKRIFT MED FORBUD MOT BRUK AV RUSSEBUSS OG RUSSEBIL - MELDING OM BRUK AV HASTEFULLMAKT