Etter ni år dro Robin (30) vekk fra Nærbø for å gjøre noe annet enn bare håndball. Det skjedde ikke

Robin Rosander Haugsgjerd ville hjem igjen til Kristiansand for å få mer fritid, men det siste året har det blitt mer håndball enn noen gang.