Bompengepartiet: Ekskluderinga i Klepp skal diskuterast i styret tysdag kveld

FNB sentralt skal tysdag kveld gå grundig gjennom vedtaket frå Klepp FNB om å ekskludera listetopp Aina Grude.