Politisk ekspert: – Prosessen i bompengepartiet framstår veldig uryddig

To personar har blitt ekskluderte av lokalparti i FNB. Begge eksklusjonane har blitt oppheva av sentralstyret .