Kommuneoverlegen vil ha varig vern av Kalbergskogen

Øystein Fjetland Øgaard ber lokalpolitikarane tenka på folkehelsa.