Folkehelseinstituttet anslår: 50.000 jærbuar kjem truleg ikkje til å bli sjuke av korona