Folkehelseinstituttet anslår: 50.000 jærbuar kjem truleg ikkje til å bli sjuke av korona

Folkehelseinstituttet anslår at rundt 14 prosent av innbyggjarane vil bli sjuke av Korona-viruset. Det vil seie at 86 prosent ikkje blir det.