Fødselstall på Jæren er stabile: Helene (34) er én av 543 nybakte mødre i Klepp, Time og Hå hittil i år

Antall barnefødsler i de tre jærkommunene står så å si på stedet hvil. Til nå i år er det født ni færre barn enn på samme tid i fjor.