For eller imot jordvern?

Av

Det at en ikke vil stoppe reguleringsprosessen for Re/Svertingstad betyr ikke at en er imot jordvern, skriver Margret Hagerup.