For hundre år sidan var dette beiteområdet på Jæren heimebanen til den beste skyttaren i landet

Lars Ødemotland vil sikra at ikkje den gamle skytebanen på Kvia blir gløymd.