- Ryddeforbodet langs vegane er heilt koko

Av

Geir Pollestad (Sp) går hardt ut mot ryddeforbod.