Formannskapet vil ha sakspapir før dei tar stilling til permitteringar

Politikarane i Time vil ikkje gje rådmannen fritt spelerom til å permittera.