Formannskapspolitikarar kan få oppgåva med å vigsla folk

Klepp kommune slit med å få tak i nok folk til å føreta kommunale, borgarlege vigsler.