Det er stengt mellom Brusand og Egersund på grunn av en signalfeil, melder Bane Nor.

Berørte toglinjer er lokaltoget fra Stavanger S - Egersund og regiontog fra Oslo S - Stavanger S. Signalefeilen fører altså til forsinkelser og innstillinger i trafikken på Jærbanen.

– Vi jobber med å rette feilen, skriver jernbaneselskapet i en trafikkmelding.

På toget skal passasjerer ha blitt informert om at signalfeilen ble forårsaket av et lynnedslag som hadde slått ut hele signalanlegget mellom Egersund og Brusand.

På informasjonstavlen ved Bryne togstasjon står det at det er forsinkelser på Jærbanen grunnet signalfeil mellom Egersund og Brusand, og at de jobber med saken, men vet ikke hvor lang tid det vil ta.

Det er fortsatt noen forsinkelser ved 19:00-tiden, men togene begynner å gå som normalt igjen.