Forskjellige ordninger på Jæren: Derfor har enkelte skoler bare delvis åpnet igjen

For mange elever, og for lite areal gjør at enkelte skoler på Jæren ikke har muligheten til å følge kravene til smittevernveilederen og samtidig ha alle elevene på skolen på likt.