Først blei gravplassen 23 millionar dyrare. No blir han åtte millionar billegare.

Formannskapet i Klepp gjekk i førre månad inn for bruka drygt 23 millionar kroner meir til ny gravplass enn først tenkt. Då saka nådde kommunestyret onsdag kveld, var prisen redusert med meir enn åtte millionar kroner.