Disse jærbuene ble endelig hedret for sin innsats i Tysklandsbrigaden

Av

– Det var motløst å se hvor kuet det tyske folket var etter Hitlers regime, sier Nils Njå (90).