Her får Jostein (91) endeleg medaljen sin, over 70 år etter at han forsvarte freden

Ordførar og offiserar på ærefullt oppdrag.