Elva framleis forureina

Av

Klepp kommune leiter vidare etter årsaka til utsleppet i Figgjoelva.