Vil kvitta seg med stempelet som miljøsyndar

Av

Jørn Viste går konkret til verks for å redusera utslepp frå garden.