Bilvrak ved kulturminne

Av

Time kommune er lite glad for at bilvraket i Knudaheio, og jobbar med å finna ut kven som eig det.