Samarbeider for å reinska forureina elv

Av

Jærkommunane samarbeider for å betra 
vasskvaliteten i vassdraga våre. No vil dei gjera den forureina Salteåna rein nok til bading.