Bjørn Drivdal 
i Fotland mølle

Av

Jærske motiver i jærsk 
kulturinstitusjon.