Så mange fartsbøter ble delt ut her i året som gikk

Se oversikten over fotoboksene på Jæren – hvor mange de tok, og hvor mye de fikk inn i bøter.